Eixe 3: Finanzas para o desenvolvemento da economía social e solidaria a nivel local

Coop57 defínese como unha ferramenta financeira para promover o desenvolvemento da economía social e solidaria concibindo que a actividade financeira debe ser só un medio para transformar a sociedade sobre a base das formulacións da economía solidaria, nunca un fin en si mesmo.

A súa actividade consiste en fomentar o aforro ético e en prestar servizos financeiros ás súas entidades socias. Para iso foi desenvolvendo produtos financeiros de pasivo (aforro) e de activo (préstamos) para satisfacer as necesidades dos seus socios e socias, na medida que os seus recursos e a súa natureza de cooperativa de servizos o permite.

Durante estes últimos anos, Coop57 optou para manter e potenciar os servizos financeiros para dar resposta ás necesidades financeiras dos socios e socias nun contexto xeral de restricións financeiras aumentando a concesión de préstamos en todos os casos posibles. E para poder afrontar os puntos anteriores de forma sostible, adoptou medidas para fortalecer os seus fondos propios, para reforzar as garantías dos préstamos e para compartir riscos con outras entidades.

Por outra parte, promoveu a constitución dunha fundación, controlada por Coop57, para dar resposta a novos requirimentos que se formulan e aos cales dificilmente se pode responder dende a estrutura de cooperativa de servizos.

Neste eixe analizaremos que ferramentas financeiras debe articular Coop57 para cumprir os obxectivos de promoción da economía social e solidaria tal e como nos formulamos o futuro, é dicir, para desenvolver unha actividade financeira útil para a construción dunha economía alternativa e para o desenvolvemento da economía social e solidaria no ámbito local. E iso garantindo a sostibilidade a medio e longo prazo.

De xeito moi breve, situamos algúns dos debates que se formulan:

  • Nos últimos anos, as achegas de comparézalas socias colaboradoras creceron a un ritmo moi superior ao das peticións de préstamos. A pesar de que se adoptaron medidas para corrixir este desequilibrio, Coop57 aínda dispón dunha gran cantidade de recursos dispoñibles para financiar entidades de economía social e solidaria. Como podemos incentivar a concesión de préstamos ou outras formas de financiamento? Que novas ferramentas financeiras deberiamos desenvolver?
  • Unha das conclusións ás cales chegaron os órganos de Coop57 é que hai que desenvolver unha actitude proactiva (non só reactiva) para promover o desenvolvemento de novos proxectos de economía solidaria. Ámbitos como a vivenda, a xestión de pública de recursos ou formas empresariais da economía municipal fóra do ámbito actual de actuación de Coop57. Ten que estar disposta Coop57 a asumir unha actitude proactiva que poida comportar o desenvolvemento de novas liñas de actividade? Que novas ferramentas financeiras temos que desenvolver? Que parámetros de funcionamento se terían que modificar (duración do préstamo, cantidade máxima, etc.)? En que casos? Con que límites?
  • Outra cuestión que nos formula o crecemento desigual entre aforro e préstamo, é onde depositamos o noso excedente de tesouraría que actualmente o temos en contas correntes ou depósitos a curto prazo en varias cooperativas de crédito. Ante o crecemento da nosa tesouraría, temos que diversificar máis onde a temos depositada? Consideramos a opción de depositar diñeiro en entidades de finanzas éticas e cooperativas de fóra do territorio estatal (Crédit Coopératif, La NEF, etc.)? Deberiamos formularnos poder participar noutras ferramentas financeiras como, por exemplo, fondos de investimento éticos ou outras iniciativas de investimento en proxectos de economía social e solidaria?
  • A actividade financeira desenvolvida por Coop57 comporta riscos, concretados principalmente en que a entidade a quen se concedeu un préstamo non o devolva. Ademais de medidas como, o reforzo dos fondos propios, o sistema de avais persoais mancomunados ou o fondo de garantía de préstamos, tamén se empezou, nos últimos anos, unha estratexia para compartir riscos con outras entidades, concretado no exemplo de Oinarri, SGR. De que forma podemos ampliar as sinerxías con outras entidades interesadas na promoción da economía solidaria para compartir riscos? Con que entidades podemos facelo?
  • Dende Coop57 desenvolvéronse varias liñas de actuación co obxectivo de contribuír a articular un sistema de finanzas éticas e cooperativas formado parte das diferentes mesas ou plataformas para promover as finanzas éticas (REAS, FETS ou Financoop). Tamén se participou activamente no proxecto FIARE para implantar unha banca ética cooperativa (uníndose ao proxecto italiano Banca Popolare Etica) con capacidade para ofrecer os servizos e operativa bancaria. Finalmente, o 2014 FIARE-BpE iniciou unha nova fase onde progresivamente irá ofrecendo estes servizos e operativa. Como temos que potenciar a complementariedade entre Coop57 e FIARE agora que FIARE xa se consolidou como banco ético cooperativo?
  • Paralelamente, nas diferentes seccións territoriais establecéronse relacións con varias entidades de finanzas alternativas parabancarias, algunhas da cales son, á vez, socias de Coop57 (como por exemplo Financiamento Solidario, en Aragón, as Comunidades CAF, en Catalunya, ou Banca Ética de Badaxoz). No ámbito dos seguros, chegouse a un acordo con CAES para fomentar os seguros éticos e solidarios. Con que entidades deberiamos establecer liñas de intercooperación reais? En que casos? Para facer que?
  • Moitas persoas e entidades socias de Coop57 pídennos con que entidade financeira poden desenvolver a súa operativa bancaria (cobramentos, pagamentos, transferencias, domiciliacións, tarxetas de débito e crédito, etc.). Nestes casos, informámolos de que opcións hai no marco da banca ética e cooperativa. Temos que dar un paso máis e establecer acordos cunha (ou varias) entidades bancarias para ofrecer servizos de operativa bancaria ás nosas entidades e persoas socias? Con que entidades? Que produtos? Con que requisitos?
  • Nos últimos anos varios colectivos achegáronse a Coop57 para coñecela e replicala noutros países. O caso máis notable é o de Portugal, onde un colectivo do Algarbe se vinculou a Coop57. Por outro lado, algunhas entidades socias que traballan con contrapartes noutros países, formuláronnos a conveniencia que establecemos relacións con entidades de finanzas éticas similares a Coop57, como por exemplo La NEF francesa. Como deberiamos traballar o ámbito das relacións internacionais? Ten que ser un espazo de traballo prioritario?
  • Tamén no ámbito internacional, tanto en Catalunya como Euskal Herria apareceu a cuestión de como podemos ofrecer os nosos servizos nos territorios franceses da Catalunya Nord e Iparralde. No caso de conceder financiamento a entidades situadas en territorio do estado francés, que implicacións fiscais e xurídicas comportaría? Pódense manter os sistemas de avais mancomunados actuais? Que aspectos técnicos teriamos que modificar?

Estes son algúns dos temas principais de debate do eixe 3. Non obstante, isto non quere dicir que poidan formularse temas novos ou dende outras perspectivas. Decidirémolo colectivamente durante o Encontro.

Deixa unha resposta

O teu enderezo electrónico non se publicará Os campos obrigatorios están marcados con *

Podes utilizar estas etiquetas e atributos HTML : <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>