Eixe 1: Promoción da economía social e solidaria a nivel local

Dende os seus inicios, Coop57 foi adecuando a súa actividade ás demandas que os tecidos de economía social e solidaria e o asociacionismo popular de varios territorios foron formulando. Todo isto encarouse dende unha orientación clara cara ao arraigamento territorial, un dos signos de identidade de Coop57, construída dende a convicción que os modelos de desenvolvemento local descentralizados son os que garanten mellor a participación e a capilaridade social e minimizan os perigos dos crecementos piramidais.

Actualmente convén definir mellor, de forma colectiva e participativa, entendemos para desenvolver localmente a economía social e solidaria e, deste xeito, establecer que cal debe ser o noso papel neste desenvolvemento e que ferramentas temos que poñer en marcha para potencialo. A necesidade deste esforzo de definición vén marcada por dous motivos interrelacionados:

  1. As demandas que se nos están a formular cada vez son máis diversas e plurais, e afectan a ámbitos moi diferentes, ata agora non traballados dende Coop57. Todas estas novas demandas e retos obrígannos a definir mellor o modelo que queremos impulsar, que estratexias temos que articular para conseguilo e con que actores temos que impulsalo.
  2. Dende hai certo tempo estamos a preguntarnos se temos que desenvolver non só un papel reactivo (en función das demandas que recibimos), senón tamén unha actuación proactiva para promover a economía social e solidaria a nivel local. A amplitude e capilaridade da nosa base social, a dispoñibilidade de recursos e a experiencia e o recoñecemento acumulados sitúannos na posibilidade de ser un dos motores activos do desenvolvemento da economía solidaria a nivel local.

De forma moi breve, situamos algúns dos debates que se formulan:

  • Formular o modelo de xestión dos servizos públicos, pasando dunha xestión estatalista, a miúdo burocratizada, a unha xestión participativa dende o tecido social e cooperativo. Como podemos aproveitar esta oportunidade? Que modelo deberiamos promover?
  • A aposta pola construción de mercados sociais. Por mercado social enténdese unha rede de intercambios económicos entre empresas da economía solidaria e entre estas e as persoas consumidoras e aforradoras responsables. Como o temos que traballar dende Coop57?
  • Nunha mirada ampliada da construción de mercado social, conviría tecer alianzas, por exemplo, con comercios locais que, sen ser estritamente de economía solidaria, sosteñen un modelo de comercio de arraigamento local e con relacións de proximidade? Pode ser unha opción que atraia cara á economía solidaria este tipo de comercios ou, ao contrario, pode desnaturalizala?
  • No caso de entidades que non son estritamente de economía social e solidaria, especialmente en localidades de dimensións reducidas, conviría establecer alianzas con autónomos ou empresas arraigadas e con modelos de negocio sostibles que, por exemplo, xeran postos de traballo e axudan a combater procesos de despoboación en ámbitos rurais?
  • Coop57 recibiu varias solicitudes de entidades que traballan no ámbito da vivenda. Nuns casos, como ferramenta para impulsar un modelo de cooperativismo de vivendas en réxime de cesión de uso, noutros para articular ferramentas de financiamento e de xestión de vivendas sociais. Participar, implicaría operacións financeiras de gran volume e a longo prazo que requiren dun papel activo de Coop57, non só como financiador externo. Que papel ten que xogar Coop57 nestes casos?
  • Varias entidades que traballan con persoas en risco de exclusión dirixíronse a Coop57 para explorar a posibilidade que actúe como ferramenta de apoio a estas persoas, fundamentalmente cando se formulen proxectos ou actividades en colectivo. Como que se trata de persoas cun alto grao de vulnerabilidade social e económica, a Fundación Coop57 tería que prestar algún tipo de apoio? Cal?
  • Unha das reflexións que fixemos a partir da experiencia atesourada é que as relacións coas administracións locais non poden cinguirse ao ámbito institucional, senón que teñen que estar acompañadas (ou, mellor, impulsadas) polo tecido social organizado. Como podemos conseguilo? De que forma podemos establecer unha relación en tres bandas (tecido social, administración local e Coop57) para promover a economía solidaria a nivel local?
  • Administracións locais formuláronnos articular liñas de financiamento a servizos públicos municipais para evitar que a súa xestión recaia en grandes empresas privadas. Nalgúns casos formulouse a municipalización de servizos públicos mediante a xestión directa por parte do municipio. ¿Coop57 ten que articular liñas de financiamento a servizos municipais de xestión pública? En caso afirmativo, en que casos e con que requisitos?

Estes son algúns dos temas principais de debate do eixe 1. Non obstante non quere dicir que non poidan formularse temas novos ou dende outras perspectivas. Decidirémolo colectivamente durante o Encontro.

Deixa unha resposta

O teu enderezo electrónico non se publicará Os campos obrigatorios están marcados con *

Podes utilizar estas etiquetas e atributos HTML : <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>