Eixos de debat

La Trobada i el debat s’articularà al voltant de tres eixos. El que plantegen aquests tres eixos és: preguntar-nos què volem fer en els propers anys i fins a on volem arribar (eix 1), com ens hem d’organitzar interna i orgànicament per tal de poder-ho fer (eix 2), i quines eines financeres necessitem dissenyar per tal d’estar capacitats d’aplicar-ho i fer-ho realitat (eix 3).

Breument, els tres eixos engloben els següents aspectes:

Eix 1: Promoció de l’economia social i solidària a nivell local

Discutirem sobre què entenem per desenvolupar l’economia a nivell local, quin ha de ser el nostre paper i quins àmbits hem d’abastir. Hem de plantejar-nos obrir al finançament a nous models de negoci que ara queden exclosos de l’àmbit d’actuació de Coop57? Hem d’incidir en nous àmbits? Hem de ser motor d’aquest model de desenvolupament? Aquest eix pretén, a més a més de continuar fent el que ja venim fent des de fa anys, definir quins nous àmbits d’actuació ha d’obrir el Coop57. Llegir més sobre l’eix 1

Eix 2: Creixement, organització en xarxa i participació

El ràpid creixement de Coop57, la seva complexitat societària, organitzativa i operativa, el creixement en xarxa, el desenvolupament de grups locals, territorials i sectorials i la necessitat d’harmonitzar els ritmes i les necessitats concretes dels nodes locals amb els objectius globals de Coop57. Aquest són alguns dels grans reptes organitzatius que ens podem plantejar. També debatrem sobre com incentivar la participació de les entitats i persones sòcies per tal de fer front al ràpid creixement que estem experimentant els darrers anys. Aquest eix recull tots els reptes organitzatius, participatius i de capil·laritat social de Coop57. Llegir més sobre l’eix 2 

Eix 3: Finances pel desenvolupament de l’economia social i solidària a nivell local

Coop57 és una cooperativa de serveis financers i, com a tal, ha de poder oferir solucions financeres a les entitats sòcies i als seus projectes. Fer tot allò que estigui al nostre abast per poder oferir solucions adequades que contribueixin a l’èxit de les persones i entitats sòcies. Aquest eix estudiarà quines noves eines financeres ha de crear i articular Coop57 per tal de donar resposta a tots els reptes plantejats en els altres eixos i desenvolupar una activitat financera útil per la construcció d’una economia diferent. I tot , garantint la sostenibilitat a mig i llarg termini de Coop57. Llegir més sobre l’eix 3