Bonos de Soporte-Achegas

O Encontro é un acontecemento autofinanciado pola base social de Coop57. Para evitar que ninguén deixe de participar no Encontro por motivos económicos axustouse o prezo da inscrición ao mínimo posible.
Para aqueles que poidan e/ou queiran, deseñáronse uns bonos de soporte para realizar unha axuda económica adicional á organización do Encontro. Os bonos de apoio pódenos adquirir todas aquelas persoas ou entidades que así o desexen, independentemente de se participarán, presencialmente ou non, no Encontro. Do mesmo modo se poden facer achegas en especies non monetarias.

Cantidade de Bonos
Pagamento
Caja de Ingenieros 3025-0001-13-1433452780
Debe facer o ingreso nesta conta bancaria, indicando o seu nome e apelido.

Achega en espécies