Bons de suport-Aportacions

La Trobada és un esdeveniment autofinançat per la base social de Coop57. Per evitar que ningú deixi de participar a la Trobada per motius econòmics s’ha ajustat el preu de la inscripció al mínim possible.
Per a aquells que puguin i/o vulguin, s’han dissenyat uns bons de suport per realitzar una ajuda econòmica addicional a l’organització de la Trobada. Els bons de suport els poden adquirir totes aquelles persones o entitats que així ho desitgin, independentment de si participaran, presencialment o no, en la Trobada. De la mateixa manera es poden fer aportacions en espècies no monetàries.

Bons
Pagament
Caixa d’Enginyers 3025-0001-13-1433452780
Heu de fer l’ingrés en aquest compte bancari, indicant el vostre nom i cognom.

Aportació a espècies