Inscricións

 

Neste apartado encontraredes:

  • Información práctica:

Toda aquela información sobre o Encontro que vos poidan axudar a resolver as dúbidas que vos poidan xurdir.
Acceder

 

  • Formularios:

Deseñáronse tres formularios de inscrición que responden a conceptos diferentes:

 

  1. Formulario de inscrición:

Neste formulario é onde vos debedes de inscribir para participar ao Encontro.
IMPORTANTE PARA ENTIDADES: Non vos podedes inscribir directamente como entidade socia de Coop57, senón que debédesvos inscribir de xeito individual en representación da vosa entidade. Podedes asistir ao Encontro tantas persoas como desexedes de cada entidade..
Acceder ao formulario

 

  1. Bonos de Soporte – Achegas:

O Encontro é un acontecemento autofinanciado pola base social de Coop57. Para evitar que ninguén deixe de participar no Encontro por motivos económicos axustouse o prezo da inscrición ao mínimo posible.
Para aqueles que poidan e/ou queiran, deseñáronse uns bonos de soporte para realizar unha axuda económica adicional á organización do Encontro. Os bonos de apoio pódenos adquirir todas aquelas persoas ou entidades que así o desexen, independentemente de se participarán, presencialmente ou non, no Encontro. Do mesmo modo se poden facer achegas en especies non monetarias.
Acceder ao formulario

 

  1. Formulario voluntarios/ás:

A organización do Encontro 2015 será posible grazas ao esforzo e o traballo voluntario de persoas que forman parte de Coop57. Durante os días do Encontro haberá que montar grupos de voluntarios e voluntarias para levar a cabo varias tarefas.
Se queres participar como persoa voluntaria do Encontro 2015, pódenolo informar neste formulario.
Acceder ao formulario