Inscripcions

En aquest apartat trobareu:

  • Informació pràctica:

Tota aquella informació sobre la Trobada que us puguin ajudar a resoldre els dubtes que us puguin sorgir. 
Accedir

 

  • Formularis:

S’han establert tres formularis d’inscripció que responen a conceptes diferents:

 

  1. Formulari d’inscripció:

En aquest formulari és on us heu d’inscriure per tal de participar a la Trobada.
IMPORTANT PER A ENTITATS: No us podeu inscriure directament com a entitat sòcia de Coop57, sinó que us heu d’inscriure de manera individual en representació de la vostra entitat. Podeu assistir a la Trobada tantes persones com desitgeu de cada entitat.
Accedir al formulari

 

  1. Bons de Suport – Aportacions:

La Trobada és un esdeveniment  autofinançat per la base social de Coop57. Per evitar que ningú deixi de participar a la Trobada per motius econòmics s’ha ajustat el preu de la inscripció al mínim possible.
Per a aquells que puguin i/o vulguin, s’han dissenyat uns bons de suport per realitzar una ajuda econòmica addicional a l’organització de la Trobada. Els bons de suport els poden adquirir totes aquelles persones o entitats que així ho desitgin, independentment de si participaran, presencialment o no, en la Trobada. De la mateixa manera es poden fer aportacions en espècies no monetàries. 
Accedir al formulari

 

  1. Formulari voluntaris/es:

L’organització de la Trobada 2015 serà possible gràcies a l’esforç i el treball voluntari de persones que formen part de Coop57. Durant els dies de la Trobada caldrà muntar grups de voluntaris i voluntàries per dur a terme diverses tasques.
Si vols participar com a persona voluntària de la Trobada 2015, ens ho pots informar en aquest formulari. 
Accedir al formulari