Documents Trobada 2015

En motiu de la IIa Trobada estatal de socis i sòcies de Coop57, s’ha elaborat un dossier que preten informar i plantejar escenaris i qüestions que fomentin la reflexió personal i el debat abans i durant la Trobada els dies 17, 18 i 19 d’abril a Saragossa. A continuació podeu consultar el dossier informatiu: 

Portada dosier Dossier de Materials pel Debat