(Català) Trobar-nos per avançar, avançar per trobar-nos