Trobada_Coop57_2015_formats2 5

Encontro 2015

O 17, 18 e 19 de abril celebraremos, en Zaragoza, o IIº Encontro estatal de socios e socias de Coop57. O Encontro celebrarase en Zaragoza, nun espazo situado no Casco Histórico da cidade. Concretamente, celebrarase no Colexio público Santo Domingo, situada na c/ Predicadores nº 60 O Encontro é un espazo pensado para debater, colectivamente, como queremos que sexa Coop57 os próximos anos. Durante un fin de semana xuntarémonos e compartiremos espazos, ideas e debates para definir as grandes liñas de actuación de Coop57 durante os próximos anos.

Por que facer un encontro?

Agora que xa hai 20 anos que naceu Coop57, agora que xa fai 10 que iniciamos o modelo de crecemento con rede coa constitución da primeira sección territorial en Aragón, o contexto actual pódenos facer pensar que é o momento de comezar unha nova etapa. Coop57 sempre expresou o desexo de ser unha ferramenta ao servizo da transformación social e da economía social e solidaria. Pero para ser unha ferramenta útil, temos que poder deseñar as solucións adecuadas ás necesidades actuais das entidades e persoas socias. É un momento que representa un punto de inflexión e un momento moi importante para o proxecto.

Cada vez xorden máis ideas, proxectos e enerxías para renovar e redefinir o que queremos. O contexto e a efervescencia socioeconómica e política que estamos a vivir propoñen novos retos. Para afrontalos debemos de afinar a ferramenta e, mesmo, expor unha certa mutación de Coop57.

Ser valentes e innovar, como fixemos sempre.

Por que participar?

Coop57 é un proxecto democrático que pretende estar en mans da sociedade. Un elemento do imaxinario común e ao servizo daquilo común. O Encontro do próximo mes de abril só terá sentido se participamos todos os socios e socias de Coop57. Pensar as cousas de maneira colectiva é signo de identidade de Coop57 e é así como cremos que ten sentido construír esta ferramenta. Coop57 pertence en toda a súa base social e por tanto, ten que ser esta quen decida cara a onde debe avanzar a cooperativa, cales teñen que ser as grandes liñas de actuación e que camiños débense seguir.

É unha moi boa oportunidade, para todos os socios e socias de Coop57, de participar directamente na definición de Coop57 para os próximos anos. Decidir colectivamente que queremos facer os próximos anos e como o queremos facer. Estamos convencidas que será un proceso enriquecedor, onde aprenderemos e ensinarémonos unhas a outros. Un fin de semana que achegará novas enerxías a Coop57 e a todas as que participamos.

Unha experiencia que valerá a pena de vivir!